//
PROIZVODNJA ENERGETSKIH POSTROJENJA, TEHNIČKE USLUGE I INŽENJERING
SUŠARE ZA ŽITARICE I ULJARICE NA BIOMASU

SUŠARE ZA SEMENSKI KUKURUZ NA OKLASAK

Projektovanje i izrada sušara za semenski kukuruz i
sušenje na najekonomičniji i potpuno ekološki način
sopstvenim oklaskom (kočankom-šapurikom) od
semenskog klipa.

Kapacitet: do 300 t/dan sirovog klipa
Ulazna/izlazla vlaga: 35/12 %
Način sušenja: čistim toplim vazduhom
Termička snaga: do 3500 kW Inicijalno gorivo: prirodni gas, TNG, mazut, balirana
slama, kukuruzovina, drvo itd.

SUŠARE ZA MERKANTILNI KUKURUZ, PŠENICU I SOJU NA BIOMASU

Projektovanje i izrada sušara za merkantilni kukuruz,
pšenicu i soju i sušenje na najekonomičniji i potpuno
ekološki način biomasom.