//
PROIZVODNJA ENERGETSKIH POSTROJENJA, TEHNIČKE USLUGE I INŽENJERING
SUŠARE RAZNIH NAMENA

SUŠARE RAZNIH NAMENA

Konstruisanje i izrada sušara za: peleta stočne i/ili riblje
hrane, peleta od drveta i/ili slame, voća i povrća,
lekovitog bilja, ljuske od jaja itd.
tepihe i auto sedišta

Gorivo: prirodni gas, TNG, mazut, biomasa

Kapacitet: prema zahtevu