//
PROIZVODNJA ENERGETSKIH POSTROJENJA, TEHNIČKE USLUGE I INŽENJERING
SUŠARE I PARIONICE ZA DRVO NA BIOMASU

SUŠARE I PALIONICE ZA DRVO SA KOTLARNICOM NA DRVNI OTPAD

Projektovanje kompletnih sušara i parionica za drvo sa
kotlarnicom na drvni otpad.
U kotlarnici se dobija topla voda za sušaru drveta ili
para za parionicu drveta.

Gorivo: piljevina, okorci drveta, drvena sečka i pelet

Termička snaga: P=100 - 3500 kW