//
PROIZVODNJA ENERGETSKIH POSTROJENJA, TEHNIČKE USLUGE I INŽENJERING
POLJOPRIVREDNA I PREHRAMBRENA POSTROJENJA

SEMENSKI I DORADNI CENTRI

Projektovanje kompletnih semenskih i doradnih centara
za: prijem, predčišćenje, sušenje, egalizaciju,
međuskladištenje, doradu, pakovanje i skladištenje
semenskog kukuruza, pšenice, soje, ječma, lucerke itd.

Kapacitet: prema zahtevu

SILOSNI CENTRI

Projektovanje kompletnih silosnih centara za: prijem,
predčišćenje, sušenje, čišćenje, skladištenje i otpremu
merkantilnog kukuruza, pšenice, soje, ječma itd.

Kapacitet: prema zahtevu

FABRIKE STOČNE I RIBLJE HRANE

Projektovanje kompletnih fabrika za proizvodnju stočne i
riblje hrane.

Kapacitet: prema zahtevu

KLANICE, MLEKARE, FABRIKE ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA

Projektovanje kompletnih fabrika i linija u prehrambenoj
industriji.

Kapacitet: prema zahtevu