NEŠKODLJIVO UKLANJANJE
KLANIČNOG
OTPADA

SPALJIVANJEM

SRBIJA, 21132 PETROVARADIN, Božidara Adžije 1A, tel: +38121/526-850, 6430-720, fax: 525-867
e-mail: nigal.office@gmail.com

Odlaganje nejestivih sporednih proizvoda zaklanih životinja (klanični-animalni otpad) i uginulih životinja na deponije, u jame, vodotokove i dr. značajni su zagađivači životne sredine. Kao sve organske materije i animalni otpad podleže razgradnji i raspadanju, a produkti toga su: gasovi, amonijak, sumporvodonik, merkaptan itd. Ovim produktima se zagađuje: vazduh, zemljište, hrana i voda. Alternativno rešenje je neškodljivo uklanjanje animalnog otpada spaljivanjem u postrojenju koje nudi naša firma.

Namena postrojenja

Postrojenje je namenjeno spaljivanju nejestivih animalnih ostataka (konfiskata i kostiju) iz proizvodnje i prerade mesa, klaničnog otpada iz klanica i uginulih životinja na farmama. Ugradnjom ovog postrojenja svaka klanica, prerada mesa i farma bi rešila problem svog animalnog otpada i uginulih životinja, na najekonomičniji i sa ekološke strane najprihvatljiviji način.

Korišćenje produkata sagorevanja od spaljivanja animalnog-klaničnog otpada u kotlovima sa utilizacijom može se dobiti značajna količina tople vode za potrebe proizvodnje, grejanja i tople sanitarne vode.

  Tehničke karakteristike:
 • termička snaga: 100 - 500 kW
 • kapacitet spaljivanja: od 50 - 250 kg/h
 • inicijalno gorivo: gas / tng / lož ulje / pelet
 • potrošnja goriva: 0,5 - 1 lit./10 kg otpada,
 • radna temperatura: > 850 °C
 • dimenzije glavnog dela opreme: 5,5x2x6(12) m
 • visina dimnjaka: 12 m
 • minimalne dimenzije prostorije za smeštaj postrojenja: 8x6x4,5 m
 • potrebna električna snaga za celokupno postrojenje: < 7 kW
 • temperatura tople vode za grejanje: 90 °C
 • temperatura tople sanitarne vode: 83 °C
 • količina dobijene tople sanitarne vode: 1000 - 2500 lit/h
  • Karakteristike postrojenja:
 • poluautomatsko ubacivanje otpada na higijenski način
 • efikasnsno i potpuno spaljivanje animalnog otpada u rotacionom ložištu
 • ekonomičnost procesa spaljivanja jer se proizvodi topla voda
 • dobijanje tople vode koja se može koristiti u sanitarne, grejne ili tehnološke svrhe
 • viskokvalitetni materijali izrade - nerđajući vatrootporni čelik i kotlovski čelik
 • samočišćenje rotacionog ložišta
 • retka potreba za čišćenje izmenjivača toplote - utilizatora
 • produkti sagorevanja ne zagađuju životnu sredinu
 • postrojenje
  otpad animalni
  Northern Lights
  Početak procesa sagorevanja
  Sagorevanje
  Finalni deo sagorevanja
  dimnjak
  Mountains
  Mountains
  Mountains
  Mountains

  Šema postrojenja

  Instalacija postrojenja

  Postrojenje prilagođavamo potrebama kupca u zavisnosti od: količine i vrste animalnog-klaničnog otpada, načina transporta i doziranja, potrebama za toplom vodom (sanitarne, grejne ili tehnološke svrhe), pozicije na kojoj se vrši montaža postrojenja itd.

  Početna
  SRBIJA, 21132 PETROVARADIN, Božidara Adžije 1A, tel: +38121/526-850, 6430-720, fax: 525-867
  e-mail:nigal.office@gmail.com