SPALIONICA

ZA NEŠKODLJIVO UKLANJANJE
ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA I
OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG
POREKLA

SRBIJA, 21132 PETROVARADIN, Božidara Adžije 1A, tel: +38121/526-850, 6430-720, fax: 525-867
e-mail: nigal.office@gmail.com

Neadekvatno odlaganje životinjskih leševa, otpadaka životinjskog porekla i nejestivih sporednih proizvoda zaklanih životinja (animalni otpad) na deponije, u jame, vodotokove i dr. značajni su zagađivači životne sredine. Kao sve organske materije i animalni otpad podleže razgradnji i raspadanju, a produkti toga su: gasovi, amonijak, sumporvodonik, merkaptan itd. Ovim produktima se zagađuje: vazduh, zemljište, hrana i voda.

Alternativno rešenje je neškodljivo uklanjanje animalnog otpada spaljivanjem u postrojenju koje nudi naša firma.

  Opis i namena spalionice

Spalionica je namenjena spaljivanju životinskih leševa i otpada životinjskog porekla. Razlozi za izgradnju peći/krematorijuma za neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porekla su objedinjene identične potrebe Veterinarske ustanove-veterinarskih stanica, Javnog komunalnog preduzeća, azila za pse, tržišne i sanitarne inspekcije, lovačkog društva, organizacije za zaštitu životinja i dr.

  Projektna dokumentacija krematorijuma/peći/spalionice bi definisala:
  Način neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porekla što podrazumeva:
 • uginule i mrtvo rođene životinje,
 • odstreljene životinje, cele ili u delovima,
 • ubijene životinje, cele ili u delovima,
 • zaklane životinje, cele ili u delovima,
 • prinudno zaklane životinje i njihovi delovi koji su neupotrebljivi za ishranu ljudi i
 • proizvodi i sirovine životinjskog porekla koji su neupotrebljivi za ishranu ljudi ili ih je sanitarna ili tržišna inspekcija proglasila neupotrebljivim i naredila uništenje.
 • Prevozna sredstva, objekte i opremu za sabiranje i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porekla prema veterinarsko-sanitarnim uslovima koje moraju ispunjavati.
  • Nakon izrade dokumentacije za izradu spalionice, projektna rešenja bi pomogla u definisanju nadležnosti tj. obaveza subjekata sistema zaštite životne sredine koje „Zakon o zaštiti životne sredine” (Sl.glasnik RS br.135/04) definiše kao:
 • Opštinu (jedinicu lokalne samouprave),
 • Preduzeća, ustanove, naučne i stručne organizacije i
 • Javne službe i druge profesionalne organizacije.
  • Prema projektnom zadatku za jedinice lokalne samouprave i veterinarske ustanove, idejno rešenje krematorijuma biće bazirano na pozitivnim zakonskim propisima, pravilnicima i regulativama za ovakvu vrstu objekata:
 • Odredba (EC) br.1774/02 Evropskog parlamenta i saveta Evrope,
 • Veterinarski propisi,
 • Pravilnik o načinu neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porekla i uslovima koje moraju ispunjavati objekti i oprema za sabiranje, neškodljivo uklanjanje i prevozna sredstva za transport životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porekla,
 • Zakon o zaštiti životne sredine,
 • Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduhu i
 • Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada.
  • Objekat za spaljivanje sadrži:
 • prostoriju za spaljivanje (peć i pripadajuća oprema),
 • instalaciju dovoda inicijalnog goriva (prirodni gas / tng / lož ulje / pelet),
 • prihvatna rashladna komora,
 • linija za pranje i dezinfekciju vozila,
 • administrativni deo (garderoba, WC, tuš itd.) za rukovaoca i
 • infrastruktura (pristupna saobraćajnica, zeleni pojas, kapija, ograda itd.)
 • Lokacijski i infrastrukturno, objekat je potrebno locirati prema urbanističkom planu u neposrednoj blizini objekta koji bi mogao koristiti toplu vodu (90 ºC) dobijenu spaljivanjem. S obzirom na pretpostavljenu količinu materijala za spaljivanje potrebno je odabrati vozilo za prikupljanje i transport. Materijal se doprema u PVC zatvorenim vrećama. Zavisno od dinamike prihvata i spaljivanja, „višak” se odlaže u prihvatnu rashladnu komoru.

  Postrojenje je opremljeno sa dva gorionika i izmenjivačem toplote za zagrevanje sanitarne vode, vode za pranje vozila i grejanje objekta. Uravnoteženje sistema toplote se obezbeđuje akumulacionim rezervoarom tople vode. Gorionik (1) na prednjoj strani ložišta je u funkciji spaljivanja, a gorionik (2) je na zidu komore i obezbeđuje tretiranje produkata sagorevanja na visokoj temperaturi (> 850 °C).

  U slučaju (letnji ili zimski period) nedostatka materijala za spaljivanje, potreba za grejanjem, toplom sanitarnom vodom pokriva se gorionikom (2), u kom slučaju peć radi kao toplovodni kotao. Gorionik (2) na rešetki u komori može pojedinačno da kremira kućne ljubimce po želji vlasnika (vrsta usluge koja se posebno naplaćuje). Potrebe za kremiranjem kućnih ljubimaca su velike, a u Srbiji trenutno ne postoji ni jedan krematorijum za kućne ljubimce.

   Ovakav objekat sa pripadajućom opremom i pratećim sadržajem može da pokrije, sopstvenim vozilom prikupljanje:
 • leševe životinja i otpadke životinjskog porekla iz veterinarskih stanica (pse, mačke i druge sitne životinje),
 • leševe životinja sa teritorije koju pokriva JKP,
 • leševe životinja nakon odstrela lovačkog društva (lisice zaražene besnilom i dr.) i
 • prehrambene proizvode (hranu životinjskog porekla), koju je tržišna ili sanitarna inspekcija proglasila neupotrebljivom i koja se mora uništiti u njihovom prisustvu uz zapisnik.
 • Ovakvo postrojenje je potrebno proglasiti postrojenjem ZATVORENOG TIPA i vezati za jedan od subjekata sistema zaštite (najbolje za JKP), a ugovorom (sporazumom) povezati i uključiti zainteresovane (u uvodu nabrojane) ustanove i organizacije. Na taj način se tačno može definisati: dinamika, količina, način dopreme, način pakovanja i drugi uslovi.

   Tehničke karakteristike
 • termička snaga: 100 - 500 kW
 • kapacitet spaljivanja: od 50 - 250 kg/h
 • inicijalno gorivo: gas / tng / lož ulje / pelet
 • potrošnja goriva: 0,5 - 5 lit./10 kg otpada
 • radna temperatura: > 850 °C
 • dimenzije glavnog dela opreme za spaljivanje: 5,5x2x6(12) m
 • visina dimnjaka: 12 m
 • minimalne dimenzije objekta za smeštaj postrojenja: 11x13x5 m
 • minimalne dimenzije parcele za izgradnju spalionice: 25x20 m
 • potrebna električna snaga za celokupno postrojenje: < 10 kW
 • temperatura tople vode za grejanje 90 °C
 • temperatura tople sanitarne vode 83 °C
 • količina dobijene tople sanitarne vode: 1000 - 2500 lit/h
  • Karakteristike spalionice/krematorijuma
 • poluautomatsko ubacivanje otpada u rotaciono ložište na higijenski način
 • efikasnsno i potpuno spaljivanje animalnog otpada u rotacionom ložištu
 • ekonomičnost procesa spaljivanja jer se proizvodi topla voda
 • dobijanje tople vode koja se može koristiti u sanitarne, grejne ili tehnološke svrhe
 • viskokvalitetni materijali izrade - nerđajući vatrootporni čelik i kotlovski čelik
 • samočišćenje rotacionog ložišta kotla
 • retka potreba za čišćenje izmenjivača toplote
 • produkti sagorevanja ne zagađuju životnu sredinu
 • Spalionica - dispozicija postrojenja

  postrojenje
  Spalionica za neškodljivo uklanjanje
  otpad animalni
  Utovar otpada
  Northern Lights
  Utovar otpada
  Početak procesa sagorevanja
  Početak procesa sagorevanja
  Sagorevanje
  Sagorevanje
  Finalni deo sagorevanja
  Finalni deo sagorevanja
  dimnjak
  Dimnjak
  Mountains
  Lako i brzo čišćenje peći
  Početna
  SRBIJA, 21132 PETROVARADIN, Božidara Adžije 1A, tel: +38121/526-850, 6430-720, fax: 525-867
  e-mail: nigal.office@gmail.com